Кратка история

"Аписселект - Кисов и синове" е създадена през 1997 година от инж. Любослав Кисов и регистрирана за производство на племенни пчелни майки и семейства.

Каде се намираме

Стопанството е разположено на територията на резерват "Блатно кокиче" с. Виница, общ. Първомай. Разполага с добра материална база за производството племенни пчелни майки и семейства, добре организиран нуклеусов парк, лаборатория и квалифицирани кадри в областта на пчеларството.

Изберете Българката Медоносна Пчела